Seleccionar página

Exame ABAU 2017 Lingua Galega Setembro

Selectividad. PAU. ABAU. Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade. Examen de lengua gallega. Galicia 2017. Convocatoria extraordinaria.

Lingua galega

Selectividad. PAU. ABAU. Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade. Examen de lengua gallega. Galicia 2017. Convocatoria ordinaria.

Lingua galega – criterios

Selectividad. PAU. ABAU. Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade. Criterios de corrección del examen de lengua gallega. Galicia 2017. Convocatoria ordinaria.


Lengua gallega

FP. Pruebas de acceso a ciclos de grado medio de Formación Profesional. Examen de la parte lengua gallega. Galicia 2017.

Lengua gallega – solución

FP. Pruebas de acceso a ciclos de grado medio de Formación Profesional. Examen resuelto de la parte lengua gallega. Galicia 2017.

Lengua gallega

FP. Pruebas de acceso a ciclos de grado superior de Formación Profesional. Examen de lengua gallega. Galicia 2017.

Lengua gallega – solución

FP. Pruebas de acceso a ciclos de grado superior de Formación Profesional. Examen resuelto de lengua gallega. Galicia 2017.

error: Contenido para visualización online