Seleccionar página

Convocatoria ESO 2018 Cataluña

Libros de texto para preparar las pruebas

Materiales que puedes utilizar para preparar los contenidos

R

Ámbito científico-tecnológico

R

Ámbito de comunicación

R

Ámbito social

Plazos pruebas libres ESO Cataluña - Convocatoria 2018

Primera convocatòria

Inscripció

 • Termini: del 8 de gener (a les 9 h) fins al 12 de gener de 2018.
 • Presentació de la documentació per a l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 8 de gener fins al 12 de gener de 2018.
 • Lista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 22 de gener de 2018.
 • Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: del 23 al 25 de gener de 2018.
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de gener de 2018.

Prova 

1 de febrer de 2018

 • 9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants.
 • 10 a 13 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic.
 • 15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants.
 • 15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social.

2 de febrer de 2018

 • 9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants.
 • 10 a 14 h: examen de l'àmbit de la comunicació.

Qualificacions

 • Provisionals: a partir del 21 de febrer de 2018.
 • Període per presentar reclamacions: del 22 al 26 de febrer de 2018.
 • Definitives: a partir del 28 de febrer 2018.

Segona convocatòria

Inscripció

 • Termini: del 23 de febrer (a partir de les 9 h) al 28 de febrer de 2018.
 • Presentació de la documentació de l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 23 de febrer fins al 28 de febrer de 2018.
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 9 de març de 2018.
 • Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: del 12 al 14 de març de 2018.
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 de març de 2018.

Prova 

5 d'abril de 2018

 • 9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants.
 • 10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic.
 • 15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants.
 • 15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social.

6 d'abril de 2018

 • 9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirant.
 • 10 a 14 h: examen de l’àmbit de la comunicació.

Qualificacions

 • Provisionals: a partir del 3 de maig de 2018.
 • Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018.
 • Definitives: a partir del 17 de maig de 2018.
Estructura de las pruebas de obtención del título de graduado/a en educación secundaria obligatoria (ESO) para personas adultas

Àmbit de la comunicació

Durada màxima: 4 hores.

No es permet l'ús de diccionaris.

Matèries:

 • llengua catalana i literatura,
 • llengua castellana i literatura i
 • llengua estrangera (anglès o francès)

Àmbit cientificotecnològic 

Durada màxima: 3 hores

Es permet l'ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

Matèries:

 • ciències de la naturalesa,
 • matemàtiques,
 • tecnologies i
 • aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

Àmbit social

Durada màxima: 2 hores

Matèries:

 • ciències socials,
 • geografia i història,
 • educació per a la ciutadania,
 • aspectes d'educació visual i plàstica i
 • música

Modelos de exámenes pruebas libres ESO Cataluña

¿Quieres saber cómo serán los exámenes?

 

¿Necesitas más información?

 

CFA Arquitecte Jujol. Sant Joan Despí.

CFA Can Marfà. Mataró. 

CFA Can Serra. L'Hospitalet de Llobregat.

 • c. Andorra, 12-14. L'Hospitalet de Llobregat
 • Teléfono 934384061
 • a8057965@xtec.cat

CFA Edèlia Hernández. Viladecans.

error: Contenido para visualización online