Seleccionar página

Convocatoria ESO 2020 Cataluña

Plazos pruebas libres ESO Cataluña - Convocatoria 2020

Primera convocatoria

Inscripción

Del 3 de febrero (a las 9 h) hasta el 10 de febrero de 2020

Pruebas – 12 y 13 de marzo de 2020

12 de marzo de 2020

 • de 9.30 a 10 h: verificación de la identidad de los aspirantes
 • de 10 a 13 h: examen del ámbito científico
 • de 15 a 15.30 h: verificación de la identidad de los aspirantes
 • de 15.30 a 17.30 h: examen del ámbito social

13 de marzo de 2020

 •  de 9.30 a 10 h: verificación de la identidad de las personas aspirantes.
 • de 10 a 13 h: examen del ámbito de la comunicación (lengua castellana y lengua catalana)
 • de 13 a 13.15h: descanso
 • de 13.15 a 13.30 h: verificación de la identidad de los aspirantes
 • de 13.30 a 14.30 h: examen del ámbito de la comunicación (lengua extranjera)

Calificaciones

 • Provisionales: a partir del 27 de marzo de 2020
 • Presentación de reclamaciones: del 30 de marzo al 1 de abril de 2020
 • Definitivas: a partir del 3 de abril de 2020

Segunda convocatoria

Inscripción

Del 28 de septiembre (a partir de las 9 h) hasta el 5 de octubre de 2020

Pruebas – 5 y 6 de noviembre de 2020

5 de noviembre de 2020

 • de 9 a 10 h: verificación de la identidad de los aspirantes
 • de 10 a 13 h: examen del ámbito científico
 • de 15 a 15.30 h: verificación de la identidad de los aspirantes
 • de 15.30 a 17.30 h: examen del ámbito social

6 de noviembre de 2020

 • de 9.30 a 10 h: verificación de la identidad de los aspirantes
 • de 10 a 13 h: examen del ámbito de la comunicación (lengua castellana y lengua catalana)
 • de 13 a 13.15 h: descanso
 • de 13.15 a 13.30 h: verificación de la identidad de los aspirantes
 • de 13.30 a 14.30 h: examen del ámbito de la comunicación (lengua extranjera)

Calificaciones

 • Provisionales: a partir del 23 de noviembre de 2020
 • Presentación de reclamaciones: del 24 al 26 de noviembre de 2020
 • Definitivas: a partir del 30 de noviembre de 2020
Estructura de las pruebas de obtención del título de graduado/a en educación secundaria obligatoria (ESO) para personas adultas

Àmbit de la comunicació

Durada màxima: 4 hores.

No es permet l’ús de diccionaris.

Matèries:

 • llengua catalana i literatura,
 • llengua castellana i literatura i
 • llengua estrangera (anglès o francès)

Àmbit cientificotecnològic 

Durada màxima: 3 hores

Es permet l’ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

Matèries:

 • ciències de la naturalesa,
 • matemàtiques,
 • tecnologies i
 • aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

Àmbit social

Durada màxima: 2 hores

Matèries:

 • ciències socials,
 • geografia i història,
 • educació per a la ciutadania,
 • aspectes d’educació visual i plàstica i
 • música

Modelos de exámenes pruebas libres ESO Cataluña

¿Quieres saber cómo serán los exámenes?

 

¿Necesitas más información?

 

CFA Arquitecte Jujol. Sant Joan Despí.

CFA Can Marfà. Mataró. 

CFA Can Serra. L’Hospitalet de Llobregat.

 • c. Andorra, 12-14. L’Hospitalet de Llobregat
 • Teléfono 934384061
 • a8057965@xtec.cat

CFA Edèlia Hernández. Viladecans.

error: Contenido para visualización online